O

Spole?nost Sadie-toast byla založena v listopadu 1998 manžely a zárove? šéfkucha?i Dietrem a Saskiou Callewaertovi. První výroba za?ala v míst? Ooigem, vyráb?lo se zejména pro cateringové spole?nosti nicmén? tyto výrobní prostory byly za krátkou dobu malé a tak se výroba st?hovala do továrny v Lendelede, jenž byla schopna uspokojit poptávku stále se zvyšujícím po?tu nových zákazník?. Výroba se postupn? etablovala zejména na výrobk? produkt? "na p?ání zákazníka".