Vítejte na

Vítejte na stránkách spole?nosti Sadie-Toast. Jsme výrobci mražených pokrm?, tzv. "ready-to-eat" p?edkrm? a malých snack?. Nabízíme základní sortiment výrobk? pod naší privátní zna?kou Q-Pero. Další ?inností je výroba porkm? na základ? p?ání našich zákazník?. Tj. Nabízíme také výrobu pod zna?kami našich klient?, jsme pln? p?ipraveni plnit všechna zadání, jelikož veškerá výroba je kompletn? realizována z jednoho místa, tudíž jsme schopni uspokojit naprosto všechny požadavky. Veškeré naše výrobky jsou v nejvyšší kvalit? a spl?ují ty nejp?ísn?jší potraviná?ské normy. Od roku 2008 do sou?asné doby se pyšníme certifikací BRC.